Afspraken

Afspraken kunnen online of telefonisch gemaakt worden. Gelieve bij het maken van een afspraak ook de reden te vermelden. Indien er op de dag zelf online geen mogelijkheid meer is tot afspraak, kan er steeds telefonisch contact opgenomen worden (051 68 83 71). We kijken samen met u wanneer we u het beste kunnen helpen.

Komt u met meer dan één persoon of voor zaken die mogelijk meer tijd vragen, deel dit dan mee bij het maken van de afspraak. Haalt u de afspraak niet op tijd, gelieve ook steeds te verwittigen. Zo kunnen we vermijden dat de consultaties uitlopen en dat de volgende patiënten onnodig moeten wachten.

Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn bedoeld voor patiënten die zich niet of moeilijk kunnen verplaatsen: urgenties, hoogbejaarden, ernstig zieken en mensen die niet vervoerd kunnen worden. Kom zo veel mogelijk zelf naar de raadpleging. Uw dokter heeft daar meer mogelijkheden om u goed te helpen.

Vraag - zo mogelijk - huisbezoeken steeds aan vóór 10u 's morgens.

Dringende zaken

Voor dringende zaken kan u uiteraard altijd terecht in de praktijk, liefst na telefonisch verwittigen.

Voor dringende zaken na 19u en in het weekend kan u terecht bij de wachtdienst op het nummer 1733.