Resultaten opvragen

Bloedresultaten opvragen en overige niet-dringende vragen kunnen telefonisch gebeuren.

We vragen om zoveel mogelijk te bellen tussen 11u30 en 12u of op een afgesproken moment. Dit is beter voor zowel uw eigen privacy als voor de patiënt die op dat moment bij ons zit.

Voorschriften en attesten

Voor het invullen van formulieren en attesten is informatie en tijd nodig. Daarom moet je ook hiervoor op raadpleging komen. Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid.

Voor verlenging van chronische medicatie zal de arts tijdens de raadpleging voldoende voorschriften meegeven tot aan de volgende geplande controle/raadpleging. Telefonisch aanvragen van voorschriften wordt zo overbodig.

eAttest

Sinds 2018 is het gebruik van eAttest in voege. Dit houdt in dat u het getuigschrift niet meer zelf hoeft binnen te brengen bij uw mutualiteit om uw terugbetaling te kunnen krijgen. Dit gebeurt vanaf nu volledig elektronisch en automatisch. Het is hiervoor wel belangrijk dat we steeds de meest recente versie van uw identiteitskaart of kids-ID kunnen inlezen in de computer.

AVG/GDPR


Sedert 25 mei 2018 is de nieuwe Europese vordering van kracht inzake gegevensbescherming: de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG-GDPR). AVG/GDPR heeft als doel de verwerking van persoonlijke gegevens te reguleren en te beveiligen. Dit is goed nieuws. Wij hechten veel belang aan uw privacy en beveiliging van uw persoonsgegevens.

Uw persoonlijke gegevens

Uw arts is genoodzaakt om persoonlijke gegevens bij te houden in het kader van uw gezondheidszorg. Om deze gegevens af te schermen zal uw arts:

1. Uw gegevens enkel verwerken en bewaren in beveiligde software en applicaties

2. Uw gegevens enkel gebruiken in het kader van uw gezondheidszorg.

3. Uw gegevens nooit aanwenden voor andere doeleinden

Helena

In het kader van GDPR, zullen wij u vragen om zich te registreren op het "Helena-platform". Dit laat ons toe om op een veilige manier labo's, verslagen en voorschriften digitaal door te sturen naar de patiënt. De registratie gebeurt tijdens de consultatie en met behulp van de identiteitskaart of ISI+ kaart.