Onze doelstelling

We kiezen bewust voor een duopraktijk om voor u als patiënt maximaal beschikbaar te zijn en zelf een goed evenwicht te bewaren tussen werk en privé. Samenwerken biedt de mogelijkheid extra bijscholingen te volgen om de snel evoluerende hedendaagse geneeskunde op de voet te volgen. We vinden het belangrijk om 'evidence-based' te werken, d.w.z. aangepast aan de huidige richtlijnen en op basis van de huidige kennis en wetenschap. Er is regelmatig overleg, waarbij we moeilijkere medische problemen kunnen bespreken, en zo ook kunnen zorgen voor een continuïteit in de zorgverlening. Door onze kennis samen te brengen, proberen we u optimaal te helpen en een betere kwaliteit van zorg aan te bieden.

Uw voorkeur voor een bepaalde arts wordt zoveel mogelijk gerespecteerd. De patiëntendossiers zijn echter steeds voor beide artsen beschikbaar en we overleggen dagelijks over de zorg aan onze patiënten. Zo kunnen we ook in noodgevallen en bij afwezigheid van uw vertrouwde arts, zorgen dat één van ons beschikbaar is.

Waarvoor kan je terecht?

 • Algemene huisartsgeneeskunde (ziekte, ongevallen, blessures...)
 • Beheer van uw algemeen medisch dossier, met bijzondere aandacht voor het individueel verhaal en steeds in samenspraak met de patiënt
 • Preventie (risicoprofiel hart- en vaatziekten, osteoporose, vaccinaties, rookstopbegeleiding, preventieve kankeronderzoeken...)
 • Gezondheidsvoorlichting en voedingsadvies
 • Gynaecologisch onderzoek (bv. uitstrijkjes, infecties)
 • Anticonceptie en zwangerschapsbegeleiding, begeleiding bij pasgeborenen
 • Ongevallen en kleine heelkundige ingrepen zoals hechten van wonden, verwijderen van moedervlekken of vetbolletjes...
 • Behandelen van wratjes (bv. bevriezen)
 • Preoperatieve onderzoeken
 • Elektrocardiogram (hartfilmpje)
 • Een langer gesprek als het eens moeilijk gaat: overspanning, burn-out, depressie, (relatie)problemen...
 • Samenwerking met specialisten, ziekenhuizen, thuisverpleging, kinesist, sociale diensten...
 • Inzetten op thuiszorg en thuisbegeleiding
 • Steun voor de patiënten en hun familie, ook in de laatste levensfase, begeleiding in palliatieve thuiszorg